اطلاعات این شماره

شماره ۰۵

بهار ۱۳۹۳

- در این شماره:

* اخبار
- ثبت بیش از 21 هزار تقاضای خرید در
دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
- برگزاری چهاردهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دانشگاه اصفهان
* استاندارد
- راهنمای تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش میکروسکپی نیروی اتمی (ASTM E2859-11)
* مقالات
- اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکپ تونل‎زنی روبشی (STM)
- اندازه گیری نیتروژن، کربن و هیدروژن با استفاده از روش احتراق-کروماتوگرافی گازی (GC)
- بررسی و مطالعه آئروژل‎ها با استفاده از میکروسکپ الکترونی عبوری (TEM)

- چگونگی رفع اختلالات تصویری ایجاد شده در میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)
Captcha