اطلاعات این شماره

شماره ۱۰

تابستان ۱۳۹۴

- در این شماره:

* اخبار
- ایجاد بستر نوین خدمات آزمایشگاهی در قالب ارایه اعتبار به محققان و پژوهشگران.

- ارایه بیش از 260 هزار خدمت آزمایشگاهی طی گذشت کمتر از یک سال از شکل گیری شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی ایران.
* استاندارد
- تست غیر مخرب پراش پرتو ایکس از مواد چند بلوری و بی شکل (XRD).
* مقالات
- تعیین وزن مولکولی با دستگاه تفرق نور پویا (DLS)؛
- بررسی مواد در مقیاس نانو با استفاده از میکروسکپ ظرفیتی روبشی (SCM)؛
- روش‌های کروماتوگرافی برای تخلیص پروتئین‌ها (قسمت دوم)؛
- بررسی انواع پوشش‌های رسانا به منظور تصویربرداری با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM).

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code