اطلاعات این شماره

شماره ۱۱

پاییز ۱۳۹۴

- در این شماره:
* اخبار
- برگزاری نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در پژوهشگاه مواد و انرژی.

- توسعه خدمات و همکاری‎های شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی.
* استاندارد
- معرفی استاندارد نهادهای بازرسی ISO/IEC17020.
* مقالات
- آماده‌سازی نمونه برای انجام آزمون با دستگاه تفرق نور پویا (DLS)؛
- اصول تصویربرداری در ولتاژهای بسیار پایین با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)؛
- طیف‌سنجی تونل‌زنی روبشی در مطالعه نانومواد (STS)؛
- نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در آنالیز زیست مولکول‌های نفتی (GCxGC).

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code