اطلاعات این شماره

شماره ۱۲

زمستان ۱۳۹۴

- در این شماره:
* اخبار
- برگزاری جلسه مشترک ستادهای فناوری‌های راهبردی و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی.

- امکان انتخاب دقیق‌تر خریدهای آزمایشگاهی فراهم شد.
* استاندارد
- معرفی روش آزمون استاندارد اندازه‌گیری تنش پسماند با استفاده از پراش پرتو ایکس برای فولاد بیرینگ (ASTM E2860-12).
* مقالات
- بررسی تفاوت بین فیلامان‌های مورد استفاده در دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)؛
- مروری بر روش توموگرافی میکروسکوپ الکترونی عبوری؛ محدودیت‌ها و قابلیت‌ها (TEM)؛
- اصول و کاربردهای میکروسکوپی نیروی پاسخ پیزو (PFM)؛
- معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنج جرمی (GC-MS).

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code