اطلاعات این شماره

شماره ۱۳

بهار ۱۳۹۵

- در این شماره:
* اخبار
- در سال 1394، یک میلیون خدمت توسط اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ارایه شد.

- تخصیص 485 میلیارد ریال اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی به اساتید 15 دانشگاه برتر کشور.
* استاندارد
- معرفی استاندارد بین المللی ISO 22412:2008 آنالیز تعیین اندازه ذرات - تفرق نور پویا (DLS).
* مقالات
- اصول و مفاهیم کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی (LC-MS) - بخش اول؛

- انواع پیشرفته میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو، محدودیت‌ها و راه‌کارهای آن (PFM)؛

- بررسی و مقایسه آشکارسازهای سامانه‌های تفکیک انرژی و تفکیک طولی موج، در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) - بخش اول؛

- کالیبراسیون، چرا و چگونه؟.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code