اطلاعات این شماره

شماره ۱۴

تابستان ۱۳۹۵

- در این شماره:
* اخبار
- نتایج دومین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی منتشر شد.

* استاندارد
- معرفی استاندارد بین المللی سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتا در نانومواد زیستی (12 - E2865).
* مقالات
- اصول و مفاهیم کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی (LC-MS) - بخش دوم؛

- کاربرد میکروسکوپنیروی اتمی-رامان در شناسایی مواد (AFM-Raman)؛

- بررسی و مقایسه آشکارسازهای سامانه‌های تفکیک انرژی و تفکیک طولی موج، در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) - بخش دوم؛

- معرفی اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code