اطلاعات این شماره

شماره ۱۴

تابستان ۱۳۹۵

- در این شماره:
* اخبار
- نتایج دومین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی منتشر شد.

* استاندارد
- معرفی استاندارد بین المللی سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتا در نانومواد زیستی (12 - E2865).
* مقالات
- اصول و مفاهیم کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی (LC-MS) - بخش دوم؛

- کاربرد میکروسکوپنیروی اتمی-رامان در شناسایی مواد (AFM-Raman)؛

- بررسی و مقایسه آشکارسازهای سامانه‌های تفکیک انرژی و تفکیک طولی موج، در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) - بخش دوم؛

- معرفی اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)
Captcha