اطلاعات این شماره

شماره ۱۵

پاییز ۱۳۹۵

- در این شماره:
* اخبار
- نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
- برگزاری نشست‌های کارگروه‌های تخصصی شبکه آزمایشگاهی در تابستان و پاییز 95.
* استاندارد
- راهنمای استاندارد برای آنالیز عنصری با طیف سنج نشر طول موج فلورسانس پرتو ایکس (ASTM E1621-13).
* مقالات
- کروماتوگرافی مایع با برهم‎کنش آبدوستی: روشی کارآمد برای جداسازی (HILIC)؛

- اثزات عوامل محیطی در آزمایشگاه؛

- استفاده از روش میکروسکوپی امپدانس روبشی در مطالعه نانوساختارها (SIM)؛

- مقدمه‌ای بر کالیبراسیون دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM).

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code