اطلاعات این شماره

شماره ۱۶

زمستان ۱۳۹۵

- در این شماره:
* اخبار
- فعالیت کارگروه‎های تخصصی شبکه آزمایشگاهی در زمستان 95.
- انجام مقایسات بین آزمایشگاهی تجهیزات FE-SEM و XRF.
* استاندارد
- روش آزمون اندازه‎گیری کادمیوم در میوه‎ها، سبزیجات و محصولات مشتق شده به روش طیف‎سنجی جذب اتمی با کوره گرافیتی (ISO 6561).
* مقالات
- کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا (HPTLC)؛

- ارایه دو روش برای کالیبراسیون دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)؛

- میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی (SECM)؛

- آیا آزمایشگاه‎های تک اپراتور می‎توانند بر همه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 منطبق باشند؟.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code