اطلاعات این شماره

شماره ۲۷

پاییز ۱۳۹۸

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
- نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، برگزار شد.

- افزوده شدن خدمات جدید به سبد حمایتی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

 

* معرفی استاندارد
- مشخصات استاندارد برای آب مصرفی در آزمایشگاه (Designation: D1193-06).


* مقالات
- روش های آماده سازی نمونه در آنالیز به روش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس (XRF)؛

- معرف روش واشتابی پرتو به منظور بهبود عملکرد تصویربرداری در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)؛

- پیشرفت های اخیر در حوزه میکروسکوپ الکترونی عبوری پویا (TEM)؛

- میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولی (AFM)؛

 

 

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code