اطلاعات این شماره
فصلنامه دانش آزمایشگاهی 30

شماره ۳۰

تابستان ۱۳۹۹

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
- طرح های اعتباری شبکه آزمایشگاهی در فصل پاییز.

- ششمین رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی.

 

* معرفی استاندارد
- استاندارد ملی برای ارزیابی ماندگاری خاصیت آبگریزی ایجاد شده با استفاده از فناوری نانو در منسوجات.


* مقالات
- حالت های عملکردی میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در مطالعات خوردگی (SECM)

- معرفی اصول عملکرد و ساختارهای میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا/بهنگام مجهز به محیط گازی کنترل شده (TEM)؛

- مقایسه دقیق ترین روش های اندازه گیری گوگرد کل در بنزین و گازوئیل؛

- میکرواسپکتروفوتومتری، روشی برای تشخیص جوهرهای مختلف در جعل اسناد؛

- روش های آماده سازی نمونه برای کروماتوگرافی گازی (GC).

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code