اطلاعات این شماره

شماره ۱۹

پاییز ۱۳۹۶

- در این شماره:
* اخبار
تعامل و هم‌افزایی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (گزارش نشست مدیران).
- معرفی مراکز برتر؛ رابطین و کارشناسان منتخب مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی.


* معرفی استاندارد
آزمایش غیرمخرب پراش پرتو ایکس از مواد چندبلوری و آمورف BS EN 13925-1:2003.

* مقالات
روش‌های آماده‌سازی و تصویربرداری از نمونه‌های زیستی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری کرایو (Cryo-TEM)؛

روش‌های کروماتوگرافی گازی به منظور تعیین باقی‌مانده سموم در مواد غذایی (GC)؛

برگه‌های اطلاعات ایمنی در آزمایشگاه به ما چه می‌گویند؟

معرفی میکروسکوپ مقاومتی گسترده روبشی و برخی از کاربردهای آن (SSRM).

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code