اطلاعات این شماره

شماره ۲۱

بهار ۱۳۹۷

- در این شماره:

* اخبار
- اصفهان، میزبان اولین گردهم‎آیی منطقه‌ای مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی.

- 25 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور.

 

* معرفی استاندارد
- روش آزمون عناصر در آب با پلاسمای جفت شده القایی - طیف‌سنج جرمی (ICP-MS). استاندارد شماره D5673-15


* مقالات
- پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در مراکز تحقیقات عمومی؛

- راهنمای انتخاب ظروف آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)؛

- معرفی آشکارساز پراش الکترون‎های برگشتی در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM)؛

- «مقایسه دستگاه طیف‌سنج نشر اتمی-پلاسمای جفت شده القایی» با دستگاه «طیف‌سنج نشری-جرقه الکتریکی».

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code