۱۷ دی ، ۱۳۹۴
آماده‌سازی نمونه برای انجام آزمون‌های DLS
تعداد بازدید : ۱۱۸۶۵
دستگاه تفرق نور پویا ابزاری برای تعیین اندازه ذرات، پتانسیل زتا و تعیین وزن مولکولی است. برای تعیین هر یک از این عوامل باید بتوان روش آماده‌سازی نمونه مناسب به کار گرفت.
دستگاه تفرق نور پویا ابزاری برای تعیین اندازه ذرات، پتانسیل زتا و تعیین وزن مولکولی است. برای تعیین هر یک از این عوامل باید بتوان روش آماده‌سازی نمونه مناسب به کار گرفت. در این مقاله، سه روش مختلف برای آماده‌سازی نمونه به منظور تعیین ابعاد ذرات، سنجش پتانسیل زتا و وزن مولکولی با استفاده از دستگاه DLS ارائه می‌شود.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code