۲۰ آبان ، ۱۳۹۶
آماده سازی پودرهای آگلومره شده با اندازه نانومتری
تعداد بازدید : ۱۳۵۹۲
در این مقاله، ابتدا نگاهی اجمالی بر آماده سازی پودرها داشته و سپس با تقسیم بندی پودرها به دو گروه میکرونی و زیر میکرونی(و محدوده نانومتری)، به چگونگی آماده سازی مناسب هر یک و ارائه مراحل کاربردی به منظور برطرف شدن مشکل آگلومره شدن پودرها پرداخته می شود.
در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی همواره حصول تصاویر با کیفیت مد نظر است. از این رو آماده سازی نمونه گامی تاثیرگذار در دست یافتن به تصاویر مطلوب تر است. آماده سازی پودرها برای میکروسکوپ الکترونی روبشی، نیازمند تجربه و آگاهی در این زمینه بوده و در بیشتر موارد آماده سازی اولیه مناسب موجب تسهیل مراحل بعدی تصویربرداری می شود.

پودرها جزء دسته ای از مواد هستند که بررسی آنها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، کار نسبتا مسکلی است. زیرا بخاطر آگلومره شدن شدید، به سختی روی سطح، پراکنده و تفکیک می شوند. این امر از یک سو باعث میشود که لایه پوشش ایجاد شده روی ذرات پودر، ناهمگن باشد و پدیده شارژ رخ دهد و از سوی دیگر در اثر جدا شدن ذرات پودر از نمونه در حین انجام کار، محفظه خلا و ستون دستگاه آلوده شده و به دنبال آن کیفیت نتایج بدست آمده مطلوب نشود. به همین دلیل، آماده سازی مواد پودری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید فقط یک لایه از پودر روی پایه نمونه قرار گیرد و چون امکان ناهمگن بودن پودرها به لحاظ دانه بندی، بسیار بالاست، نمونه برداری باید به گونه ای صورت پذیرد که نماینده تمامی نمونه باشد.

این مقاله در شماره 18 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، تابستان 1396 منتشر شده است. 
جهت دریافت نسخه کامل مقاله فایل پیوست را دریافت کنید.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code