اطلاعات این شماره

شماره ۰۴

زمستان ۱۳۹۲

- در این شماره:

* اخبار
- برگزاری هفتمین نشست کارگروه تخصصی دستگاه SPM
- برگزاری دوره آموزش تخصصی HPLC

- دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
* استاندارد
- روش استاندارد آنالیز کمی به وسیله طیف‎سنجی پراکندگی انرژی (ASTM E1508)

* مقالات
- فرایند پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/IEC17025 در آزمایشگاه‌های انجام آزمون
- اندازه‌گیری میزان و پراکندگی سطح فلزی با استفاده از فرایند جذب گاز شیمیایی
- آماده‌سازی نمونه برای تصویربرداری با TEM با روش FIB

- مبانی آماده‌سازی نمونه برای دستگاه میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code