اطلاعات این شماره

شماره ۰۹

بهار ۱۳۹۴

- در این شماره:

* اخبار
- سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران برگزار شد.

* استاندارد
- اندازه‌گیری ضخامت پوشش با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی.
* مقالات
- میکروسکوپ نیروی اتمی هدایتی و بررسی مورفولوژی و خواص الکتریکی سطح؛
- تئوری پتانسیل زتا و چگونگی کارکرد دستگاه تفرق نور پویا در اندازه‌گیری پتانسیل زتا؛
- روش‌های کروماتوگرافی برای تخلیص پروتئین‌ها (قسمت اول)؛
- مراحل ضروری در فراهم آوردن نتایج قابل اعتماد با استفاده از چرخه تضمین کیفیت تحلیلی.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code