اطلاعات این شماره

شماره ۲۴

زمستان ۱۳۹۷

- در این شماره می‌خوانید:

اخبار
- برگزاری نشست های کارگروه های تخصصی در دی ماه 97

- سومین سفر استانی مدیران مراکز عضو شبکه؛ بازدید از آزمایشگاه‎های استان هرمزگان

 

* معرفی استاندارد
- روش آزمون استاندارد برای سموم هالوژنه آلی و پلی کلرو بی فنیل ها در آب با استفاده از میکرو استخراج و کروماتوگرافی


* مقالات
- آشنایی با آنالیزهای سطح بر اساس جذب و دفع فیزیکی (BET)؛

- پیشرفت‎های اخبر در کروماتوگرافی گازی سریع (GC-FMAE)؛

- بررسی خواص الکتروشیمیایی مواد در مقیاس نانو با استفاده از میکروسکوپ حرارتی - یونی روبشی (STIM)؛

- معرفی اصول پایه میکروسکوپ الکترونی عبوری با قابلیت فیلتر کردن انرژی (TEM).

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code