اطلاعات این شماره

شماره ۳۲

زمستان ۱۳۹۹

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- مجالی برای ارتقای دانش و تخصص مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌ها؛

- در سال 1399 ده عنوان استاندارد ملی به همت اعضای شبکه آزمایشگاهی تدوین شد.

 

* معرفی استاندارد
- روش اندازه‌گیری مساحت سطح پودرهای فلزی با استفاده از دستگاه‌های جذب فیزیکی بر اساس استاندارد B922.


* مقالات

- مقایسات بین آزمایشگاهی، آزمون مهارت، چرا و چگونه؟

- روش آزمون غربالگری با توان بالا چیست؟ (بخش اول:معرفی، ساز و کار، کاربرد)

- استفاده از میکروسکوپ پروبی روبشی در ساخت ترانزیستورهای تک الکترونی

- ارزیابی عملکرد دستگاه اسپکتروفتومتر در اندازه‌گیری میزان نیتریت و نیترات در میوه‌ها و سبزیجات به طریق بیناب سنجی مولکولی

- مقایسه کیفیت روش‌های آرایه فازی و تمرکز کامل، در ارزیابی عیوب داخلی قطعات فلزی

- مروری بر روش‌های اندازه‌گیری زاویه تماس مایعات

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code