اطلاعات این شماره

شماره ۳۹

پاییز ۱۴۰۱

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- نهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی؛ از معرفی مراکز آزمایشگاهی برتر تا هم افزایی مدیران.

 

* استاندارد
- فراتر از انطباق؛ چارچوب RAMP برای ارزیابی ایمنی در آزمایشگاه.

 

* مقالات

- آشنایی با استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی؛

- مروری بر کاربرد آنزیم ها در مقایسه با روش اکسیداسیون پیشرفته در حذف رنگ از پساب های نساجی؛

- کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا یا به هنگام مجهز به سلول مایع در حوزه های مختلف (بخش دوم) (TEM)؛

- تاثیر آب آزاد و زنگار بر نقطه اشتعال دیزل؛

- بررسی روش استاندارد اندازه گیری برخی عناصر در روعن های روانکاری با استفاده از روش پلاسمای جفت شده القایی مغناطیسی-طیف سنجی نشری (ICP-AES)؛

- طیف سنجی رامان؛ معرفی و کاربرد.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code