۰۶ آبان ، ۱۳۹۶
ارگونومی و نقش آن در محیط های آزمایشگاهی
تعداد بازدید : ۱۵۱۰۱
ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی های جسمی - فکری و محدودیت و علائق انسان ها، طراحی کند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارگونومی در محیط های آزمایشگاهی است.
ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی های جسمی - فکری و محدودیت و علائق انسان ها، طراحی کند. این علم با هدف افزایش بهره وری، سلامتی، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. بی توجهی به رعایت اصول ارگونومی در آزمایشگاه ها باعث کاهش کارایی و افزایش استرس کارکنان می شود. به کارگیری ارگونومی در محیط کار می تواند موجب حذف یا کاهش صدمات و مشکلات بهداشت و ایمنی شغل در محیط آزمایشگاه و افزایش بهره وری شود. سازمان بین المللی کار، واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است. مدیران آزمایشگاه ها می توانند با به کارگیری ارگونومی ضمن تامین ایمنی مناسب بین کارکنان باعث افزایش کیفیت و کمیت در ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان شوند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارگونومی در محیط های آزمایشگاهی است. 

نکته مهمی که در پیاده سازی ارگونومی باید به آن توجه شود آن است که یک مداخله ارگونومیکی باید هم منافع کارکنان (سلامتی، امنیت و رضایت) و هم منافع سازمان (بهره وری، تولید بهینه و کیفیت) را مورد توجه قرار داده و بهبود دهد.

کار و انسان دو جزء تفکیک ناپذیر در دنیای امروز است که باید متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند و برای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه در محیط کار، بیماری هایی که در محیط کار وجود دارد و تأمین تندرستی نیروی کار، ارگونومی به عنوان راهی کارآمد، به یاری انسان آمده است. در حقیقت ارگونومی ابزاری است که انسان به کمک آن می‌تواند محیط زندگی، کار و نیز وسایل و تجهیزات مورد استفاده را مطابق با توانمندی ها و ویژگی هایی که خود میخواهد طراحی کند.

یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزش های پرسنل و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد به همین دلیل علم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله در شماره 18 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، تابستان 1396 منتشر شده است. 
جهت دریافت نسخه کامل مقاله فایل پیوست را دریافت کنید.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code