۰۹ بهمن ، ۱۳۹۶
روش های کروماتوگرافی گازی به منظور تعیین باقیمانده سموم در مواد غذایی
تعداد بازدید : ۱۳۷۸۰
از روش کروماتوگرافی گازی برای شناسایی کیفی و کمی ترکیبات موجود در مواد غذایی، مواد طبیعی، افزودنی ها، آلاینده ها و... استفاده میشود. در این مقاله، روش تعیین باقیمانده سموم در مواد غذایی با دستگاه کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی از مرحله آماده سازی نمونه تا گزارش نهایی و شرح مختصر دستگاه مورد بحث قرار گرفته است.
آنالیز سموم در مقیاس خیلی کم در نمونه های محیطی و غذایی از مسائل اساسی برای یک شیمیدان تجزیه است. انتخاب یک روش استخراج و آنالیز دقیق و صحیح، موضوع مهمی است که میتواند در نتیجه نهایی بسیار تاثیرگذار باشد. اگر چه روش-های قدیمی همچنان در آزمایشگاههای زیادی استفاده میشود، اما از آنجا که در بیشتر این روش ها نیاز به استفاده از حجم زیادی از حلال، صرف زمان و کار زیاد است، در سال های اخیر به سرعت در حال جایگزین شدن با روش های ساده تر و موثرتر هستند. انواع روش های کم کردن حلال برای نمونه های مایع و روش هایی نظیر استخراج سوکسله، استخراج با حلال شتاب یافته، استخراج با حلال فوق بحرانی و استخراج با استفاده از مایکروویو از اولین روش هایی هستند که مورد استفاده قرار گرفتند.

روش های متعددی در مقالات مطرح شده که به تغلیظ و آماده سازی نمونه مربوط می شود. این روش ها عبارتند از: استخراج مایع – مایع، استخراج فاز جامد و میکرو استخراج فاز جامد، استخراج با سیال فوق بحرانی، استخراج به همراه بیرون اندازی نمک و غیره. روش های استخراج مایع - مایع و بیرون اندازی با نمک به طور معمول نیاز به حجم زیادی حلال آلی دارند که سمی و گران قیمت هستند، ضمن آنکه در نهایت حجم زیادی پسماند حلال های آلی باید دور ریخته شود.

 در کنار این روش ها، روش های دیگری نیز به کار می رود که هر یک مزایا و معایب خود را دارند. روش های استخراج با فاز جامد در بافت های مختلف برای ترکیبات خاص کاربرد دارند. روش های مستقیم استخراج با فاز جامد برای آنالیز آب و همچنین روش های غیرمستقیم برای داروها در سیالات بیولوژیکی استفاده می شود. روش فاز جامد گرچه روش بسیار قابل اعتمادی است و نیاز به حجم اندکی حلال دارد، اما فرآیند استخراج شامل مراحل متعدد آماده سازی اولیه ستون، عبور نمونه، شستشو با حلال و حذف عوامل مزاحم و در نهایت خارج ساختن آنالیت های جذب شده است. روش های دیگر میکرو استخراج و ویژگی های برخی از آنها در ادامه بررسی می شود.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code