۲۹ اسفند ، ۱۴۰۰
استانداردها، آزمون های ارزیابی کیفیت انواع ماسک مورد استفاده در شیوع کرونا و بیماری های تنفسی و روش های آلودگی زدایی بر
تعداد بازدید : ۱۷۷۷
سارس ویروس کرونا سندرم حاد تنفسی، عامل بیماری ویروس کرونا 2019 با وسعت شیوع جهانی بوده که در یک قرن اخیر بی سابقه است. این ویروس در طی دو سال اخیر حداقل هفت جهش منجر به افزایش حدت بیماری زایی یا سرایت بالا داشته است .

شواهد علمی زیادی وجود داردکه نشان می دهد قطرات تنفسی و آئروسل ها، رایج ترین راه انتقال این ویروس کرونا است. از آنجا که این ویروس می تواند توسط افراد بدون عالئم هم منتقل شود، استفاده عمومی از ماسک به عنوان یک راه حل ساده و کم هزینه برای کاهش انتقال این ویروس توصیه شده است. نقش ماسک در کاهش سرعت شیوع بیماری تنفسی اخیر، آنچنان مبرهن است که انتظار میرود نظام بهداشت و سلامت کشورها، تلاش خود را برای بهره برداری از این تجربه به یک توصیه پزشکی و فرهنگ عمومی برای پیشگیری از شیوع هر نوع بیماری تنفسی به کار بندند.

 

در حال حاضر بسیاری از دولت ها و سازمان های بهداشت عمومی در سراسر جهان، استفاده از ماسک در محیط های عمومی را ترویج کرده اند؛ به ویژه در شرایطی که فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیر نباشد، استفاده از آن را الزامی اعلام می کنند. با این حال، استاندارد و تعیین دقیق میزان کارایی انواع ماسک ها همچنان به عنوان چالشی بزرگ مطرح است. این مقاله تا حدودی این چالش را از سه جنبه پوشش میدهد: استانداردهای ارزیابی کیفیت انواع ماسک های صورت موجود و اساس سازوکار فیلتراسیون آنها، روش ّ های کمی حاضر برای تعیین کیفیت ماسک و کارایی در فیلتراسیون ذرات و در نهایت، روش های آلودگی زدایی ماسک های یکبار مصرف موجود برای استفاده مجدد آنها. 

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code