۳۰ آذر ، ۱۴۰۲
ساخت نانوزیست کامپوزیت کیتوسان-هالوسیت به عنوان جاذب برای روش ریزاستخراج فیلم نازک
تعداد بازدید : ۱۱۶۸۰
کیتوسان به عنوان یک پلیمر زیست تخریب پذیر و زیست سازگار برای تهیه جاذب فیلم نازک استفاده شد. برای بهبود مقاومت مکانیکی و شیمیایی فیلم و افزایش کارایی جذب، نانولوله های هالوسیت با کیتوسان ترکیب شدند تا جاذب فیلم نازک تهیه شود.

ریزاستخراج فیلم نازک نوعی از ریزاستخراج فاز جامد است که در آن یک لایه نازک از جاذب با مساحت سطح بالا به عنوان فاز استخراج استفاده می شود. در TFME به دلیل ویژگی های سطح ویژه، ظرفیت استخراج از روش های  SPME بیشتر است. از طرفی، لایه نازک جاذب باعث شده است که زمان رسیدن به تعادل از SPME کمتر باشد . از زمان ارائه روش TFME  تاکنون پوشش های مختلف مانند پلی دی متیل سیلوکسان، پلی دوپامین، پلی آنیلین/ نایلون ، نانوکامپوزیت پلی آمید-نانوذرات اکسید روی، پلی دی متیل سیلوکسان/ زئولیت ، پلی اکریلونیتریل/ زئولیت ایمیدازول ، پلی استایرن/ چارچوب آلی فلزی 199 ارائه شده اند . برای سنتز بیشتر جاذب ها، واکنشگرها و حلال های آلی سمی و خطرناک استفاده می شود و در مقالات گزارش شده، سنتز و استفاده از فیلم های دوستدار محیط زیست کمتر گزارش شده است .

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code