۳۰ آذر ، ۱۴۰۲
نقش پایگاه داده COMAR برای مواد مرجع
تعداد بازدید : ۱۰۶۷۶
این مقاله، به بررسی کلی پایگاه داده ،COMAR اهمیت، قابلیت ها و مزایای آن برای آزمایشگاه ها و موسسات مرتبط می پردازد.

گواهی های استاندارد، آزمایشگاه را ملزم می سازد با توجه به پیروی از اصول یکپارچه و قابل ردیابی، اقداماتی را برای پرداختن به خطر و فرصت، طرح ریزی و اجرا کند. مواد مرجع در تمامی مراحل اندازه گیری شامل صحه گذاری روش، کنترل کیفیت و کالیبراسیون به کار می روند؛ همچنین این مواد در مقایسات بین آزمایشگاهی به منظور صحه گذاری روش و ارزیابی مهارت آزمایشگاه کاربرد دارد. آزمایشگاه، شامل مجموعه ای از سخت افزارها، نرم افزارها، سرمایه انسانی متخصص، استانداردها و دستورالعمل های مرتبط است که درفضای فیزیکی مناسب و متناسب، برای انجام آزمون های علمی و تحقیقاتی، ایجاد و سازماندهی شده اند.

 پایگاه داده COMAR پایگاهی جامع برای مواد مرجع است که نقش حیاتی در تضمین کیفیت و ایجاد قابلیت اعتماد نسبت به مواد مرجع استفاده شده در آزمایشگاه ها دارد. پایگاه داده COMAR به عنوان یک منبع ارزشمند برای آزمایشگاه ها، تأمین کنندگان و نظارت کنندگان در تضمین کیفیت و قابل اعتماد بودن مواد مرجع در سراسر جهان عمل می کند.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code