اطلاعات این شماره

شماره ۳۴

تابستان ۱۴۰۰

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- به اشتراک گذاری تجربیات کارشناسان آزمایشگاه ها، برنامه زنده اینترنتی شبکه آزمایشگاهی؛

 

* استاندارد
- آنالیز شیمیایی سطح - میکروسکوپی پروبی روبشی (SPM)؛

 

* مقالات

- معرفی روش واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR).

- جداسازی و شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و اسیدهای چرب تری گلیسریدی در گیاه کلپوره (GC-MS).

- معرفی اصول عملکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا (به هنگام) مجهز به سلول مایع (TEM).

- معرفی آزمون خستگی فرتینگ یا خستگی سایشی مواد با بارگذاری خمشی متناوب.

- کاربردهای جدید رزونانس مغناطیس هسته (NMR).

- معرفی روش آنالیز فلوسایتومتری؛ بخش اول: اساس روش و اجزای تشکیل دهنده دستگاه

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code