اطلاعات این شماره

شماره ۳۵

پاییز ۱۴۰۰

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- آزمایشگاه ها از چگونگی رشد شاخص ها می گویند؛

 

* استاندارد
- روش آزمون استاندارد برای تعیین حجم منافذ کلی کاتالیزورها و حامل های کاتالیزور - استاندارد 02-6761 ASTM D؛

 

* مقالات

- کاربرد دستگاه ردیاب چشمی در علوم شناختی.

- معرفی سیستم های اندازه گیری رئومتر.

- روش ها، عوامل و کاربردهای تعیین اندازه ذرات.

- مدیر کیفیت و نقش آن در آزمایشگاه انجام آزمون با توجه به استاندارد ISO/IEC17025.

- انجام آزمون ترکینگ با سه روش متفاوت روی عایق های الکتریکی پلیمری.

- انواع مواد فعال در سطح (تانسیواکتیو): سورفکتانت؛ ویژگی ها و شناسایی.

 

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code