اطلاعات این شماره

شماره ۳۷

بهار ۱۴۰۱

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- رونق و تنوع خدمات شبکه آزمایشگاهی در سال 1400؛

- بخش بین الملل شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و فرصتی برای تعاملات فناورانه؛

 

* استاندارد
- روش ارزیابی مستقیم خوردگی خارجی خط لوله مدفون در خاک (ECDA)

NACE Standard RP 0502

 

* مقالات

- اهمیت آبگریزی و آزمون های مربوط به آن در صنعت عایق های الکتریکی؛

- بررسی mtDNA در سکانس ها و روش های آزمایشگاهی ژنتیکی مورد استفاده در مطالعات ژنتیک باستان؛

- کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنایع غذایی؛

- مروری بر مفاهیم و آزمون های چقرمگی شکست؛

- روش ضربدری؛ روشی ساده و سریع در حل مسائل محلول سازی؛

- دستگاه سیال فوق بحرانی و کاربرد آن در استخراج ترکیبات زیست فعال.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code