اطلاعات این شماره

شماره ۴۳

پاییز ۱۴۰۲

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
     - حضور شبکه آزمایشگاهی و مراکز عضو در چهارهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو.

 

* استاندارد
     - فناوری نانو - نانو شیء - لایه های چیدمان یافته برای کاربردهای زیست حسگری الکتروشیمیایی تعیین مشخصه ها و روش های اندازه گیری.

 

* مقالات

    - ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه با ارایه یک نمونه عینی.

    - مروری بر اهمیت و طبقه بندی روش واکنش زنجیره پلیمراز در زمان واقعی و کاربرد آن در صنایع غذایی (RT-PCR).

    - ساخت نانوزیست کامپوزیت کیتوسان-هالوسیت به عنوانن جاذب برای روش ریز استخراج فیلم نازک.

    - کالیبراسیون مرتبه بالا و آنالیز داده ها در کروماتوگرافی.

    - نقش پایگاه داده COMAR برای مواد مرجع.

    - تعیین و ارزیابی منابع عدم قطعیت در آزمون کشش.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code