اطلاعات این شماره

شماره ۲۸

زمستان ۱۳۹۸

- در این شماره می‌خوانید:

* اخبار
- گزارش فعالیت های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال 1398.

 

* معرفی استاندارد
- روش استاندارد برای اندازه گیری سطح کاتالیست و حامل های کاتالیست (03 - D3663 بازبینی 2015)


* مقالات
- معرفی روش پرتو یونی متمرکز - میکروسکوپ الکترونی روبشی (FIB-SEM)؛

- اندازه گیری گوگرد با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با تفکیک بالا (ارزیابی ده ساله) (AAS)؛

- معرفی کمومتریکس (بخش اول)؛

- مروری بر نکات عملی در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM).

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code