اطلاعات این شماره

شماره ۴۰

زمستان ۱۴۰۱

- در این شماره می‌خوانید:

 

* اخبار
- شبکه آزمایشگاهی بر مدار شبکه سازی.

 

* استاندارد
- آنالیز اندازه ذرات، پراکندگی پرتو ایکس زاویه کوچک (SAXS).

 

* مقالات

- طیف رامان، اثر انگشت مواد؛

- کاربرد روش امواج فراصوت در صنعت فرآوری مواد غذایی؛

- نقش آزمایشگاه در کنترل کیفیت مخازن تحت فشار بدون درز (بخش اول)؛

- کنترل کیفی عوامل موثر بر آزمون دانسیته به روش غوطه وری در الکل و تحلیل نتایج آن؛

- سنجش میزان تولید کف در روغن ها و تاثیر افزدونی های ضد کف؛

- بررسی روش استاندارد تعیین انواع هیدروکربن در محصولات نفتی مایع با جذب سطحی شناساگر فلورسانس.

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code